Invoices

ShowCity Name Contractor Internal invoice number External invoice number Value Currency Publish Date Delivery date Status Source data
Levice Potraviny NOVOCASING NITRA 202300151 232109334 268.36 EUR September 20, 2023 nezaplatené
Levice potraviny HSH s.r.o. 202300192 310008730 151.8 EUR September 19, 2023 nezaplatené
Levice Revízia komína Palko Kamil - Kominárstvo 202302963 230219 78.0 EUR September 19, 2023 nezaplatené
Levice Divadelné predstavenie "Zahráte mi manžela?" dna 18.09.2023 v CK Junior Levice EXCLUSIVE AGENCY,s.r.o. 202300751 2023024 5806.4 EUR September 19, 2023 nezaplatené
Levice potraviny JM EDEN 202300193 3440 613.2 EUR September 19, 2023 nezaplatené
Levice potraviny Inmedia s.r.o. 202300188 230318376 54.72 EUR September 18, 2023 nezaplatené
Levice Vyjadrenie o existencii na akciu:"Okružná križovatka II/564 a ul.Družstevnícka, Levice" MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o. 202302964 233182917 21.0 EUR September 18, 2023 nezaplatené
Levice potraviny Inmedia s.r.o. 202300191 230318233 289.15 EUR September 18, 2023 nezaplatené
Levice požičovné za film "Mníška 2" zo dňa 15.09.2023 Continental film s.r.o. 202300749 2230900297 703.84 EUR September 18, 2023 nezaplatené
Levice požičovné za film "Mavka:Strážkyňa lesa a Prízrak v Benátkach" zo dňa 14. - 16.09.2023 CinemArt SK s.r.o. 202300750 3523239110 532.14 EUR September 18, 2023 nezaplatené