PEhAES, a.s.

IČO: 00155764
Bardejovská 15
Ľubotice
08006

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Prešov -vypracovanie projektovej dokumentácie pre technické riešenie el. prípojok napojenia automat. kosačiek pre dielo: "Prešov - Nižná Šebastová, Panská záhrada" 1124030 1032.0 EUR 09. Júl 2024 nezaplatené
Prešov -kamera + montáž 1124029 906.0 EUR 01. Júl 2024 nezaplatené
Prešov -kamera + montáž 1124029 906.0 EUR 01. Júl 2024 zaplatené
Prešov -stavebné práce na základe ZoD na zhotovenie stavby: "Prešov - Nižná Šebastová, Panská záhrada" z 15.06.2022 1524018 7070.45 EUR 19. Jún 2024 zaplatené
Prešov -stavebné práce na základe ZoD na zhotovenie stavby: "Prešov - Nižná Šebastová, Panská záhrada" z 15.06.2022 1524018 7070.45 EUR 19. Jún 2024 nezaplatené
Prešov -stavebné práce na zhotovenie stavby: "Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada" 1523063 91291.07 EUR 04. Január 2024 čiastočne
Prešov -stavebné práce na zhotovenie stavby: "Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada" 1523062 197907.34 EUR 04. Január 2024 zaplatené
Prešov -stavebné práce na zhotovenie stavby: "Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada", -stavebné práce na zhotovenie stavby: "Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada" 1523048 516613.52 EUR 04. Január 2024 zaplatené
Prešov -stavebné práce na zhotovenie stavby: "Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada", -stavebné práce na zhotovenie stavby: "Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada" 1523011 57845.46 EUR 30. Jún 2023 zaplatené
Prešov -stavebné práce na zhotovenie stavby: "Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada", -stavebné práce na zhotovenie stavby: "Prešov - Nižná Šebastová, Pánska záhrada" 1523003 37906.21 EUR 09. Jún 2023 zaplatené
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Prešov prípojky pre autonómne kosačky, množ.: 1 ks, jedn. cena: 11 926,0700 EUR, spolu: 11 926,07 EUR 202400468 11926.07 EUR 02. Júl 2024 26. Jún 2024
Prešov Vypracovanie PD v stupni DSP, vrátane VV (3 x tlačená verzia, 1 x CD), množ.: 1 ks, jedn. cena: 1 032,0000 EUR, spolu: 1 032,00 EUR 202400377 1032.0 EUR 17. Máj 2024 16. Máj 2024
Prešov Vypracovanie PD v stupni DSP, vrátane VV (3 x tlačená verzia, 1 x CD), množ.: 1 ks, jedn. cena: 1 032,0000 EUR, spolu: 1 032,00 EUR 202400377 1032.0 EUR 17. Máj 2024 16. Máj 2024
Prešov - kamery v zmysle Zmluvy o dielo č. 202200533/2022, množ.: 2 ks, jedn. cena: 306,0000 EUR, spolu: 612,00 EUR, - montáž 2ks kamier, množ.: 1 ks, jedn. cena: 294,0000 EUR, spolu: 294,00 EUR 202400286 906.0 EUR 18. Apríl 2024 17. Apríl 2024
Prešov - kamery v zmysle Zmluvy o dielo č. 202200533/2022, množ.: 2 ks, jedn. cena: 306,0000 EUR, spolu: 612,00 EUR, - montáž 2ks kamier, množ.: 1 ks, jedn. cena: 294,0000 EUR, spolu: 294,00 EUR 202400286 906.0 EUR 18. Apríl 2024 17. Apríl 2024
Prešov hydrogeologický prieskum, množ.: 1 ks, jedn. cena: 5 500,0000 EUR, spolu: 5 500,00 EUR 202300589 5500.0 EUR 08. September 2023 05. September 2023
Prešov stavebné práce na zhotovenie NN prípojky - Komunitné centrum Stará tehelňa v zmysle cenovej ponuky zo dňa 11.05.2018. V rámci stavebných prác si objednávateľ uplatní 10 % zádržné z ceny diela bez DPH po dobu 12 mesiacov. Záručná doba bude plynúť 5 rokov odo dňa odovzdania stavby., množ.: 1 ks, jedn. cena: 7 147,9100 EUR, spolu: 7 147,91 EUR 201800388 7147.91 EUR 02. Jún 2018 22. Máj 2018
Prešov Vybudovanie oddychovo- relaxačnej zóny vo vnútroblokovej časti ul. MDŽ v zmysle vymedzenia predmetu zákazky., množ.: 1 ks, jedn. cena: 35 986,6200 EUR, spolu: 35 986,62 EUR 201400988 35986.62 EUR 11. November 2014 27. Október 2014
Prešov výkopové práce, množ.: 1 ks, jedn. cena: 11 870,9000 EUR, spolu: 11 870,90 EUR 201400502 11870.9 EUR 06. Jún 2014 03. Jún 2014
Prešov exteriérové a interiérové vybavenie objektu (združené ínvestície PSK), množ.: 1 realizácia, jedn. cena: 3 842,6500 EUR, spolu: 3 842,65 EUR, exteriérové a ínteriérové vybavenie objektu (vlastné zdroje)., množ.: 1 realizácia, jedn. cena: 11 260,0000 EUR, spolu: 11 260,00 EUR 201301090 15102.65 EUR 06. December 2013 03. December 2013
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Prešov Zmluva o dielo 201100785 420959.0 EUR 25. Október 2011 26. Október 2011
Prešov Zmluva o dielo 201300462 22897.58 EUR 04. Máj 2013 05. Máj 2013
Prešov Zmluva o dielo 201300960 23964.47 EUR 05. September 2013 06. September 2013
Prešov Zmluva o dielo 201301014 23100.28 EUR 18. September 2013 19. September 2013
Prešov Zmluva o dielo na zhotovenie stavby: "Vodárenská veža, ul. Metodova, 1. etapa" 201301029 140105.51 EUR 20. September 2013 21. September 2013
Prešov Zmluva o dielo 201301040 9460.81 EUR 27. September 2013 28. September 2013
Prešov Zmluva o dielo na zhotovenie stavby: "Vodárenská veža, ul. Metodova, 1. etapa/A 201301068 35742.24 EUR 10. Október 2013 11. Október 2013
Prešov Zmluva o dielo na zhotovenie stavby: "Odstavné plochy, ul. Ďumbierska 25-28"24102013 201301131 20856.0 EUR 26. Október 2013 27. Október 2013
Prešov Zmluva o dielo 201301147 6416.11 EUR 05. November 2013 06. November 2013
Prešov Zmluva o dielo na zhotovenie stavby:"Prešov, Haburská 9, Nižná Šebastová - Zmena účelu MKS na MŠ" 201400062 401170.0 EUR 06. Február 2014 07. Február 2014