ARCHIKON, s.r.o.

IČO: 36575283
Mánesova 20
040 01 Košice Košice

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Košice Zhotovenie a dodanie Územného plánu zóny Košice - Tlačiarne 202301254 202302 960.0 EUR 22. Máj 2023 03. Apríl 2023
Košice Návrh ÚPNZ - Košice Šebastovce 202201191 202111 6300.0 EUR 03. Máj 2022 05. Apríl 2022
Košice Návrh ÚPNZ - Košice Šebastovce 202201191 202111 6300.0 EUR 03. Máj 2022 05. Apríl 2022
Košice Návrh ÚPNZ - Košice Šebastovce 202201191 202111 6300.0 EUR 03. Máj 2022 05. Apríl 2022
Košice Návrh Územného plánu zóny MČ Košice Šebastovce 202102749 202106 7200.0 EUR 05. September 2021 15. Júl 2021
Košice Návrh Územného plánu zóny MČ Košice Šebastovce 202102749 202106 7200.0 EUR 05. September 2021 15. Júl 2021
Košice Návrh Územného plánu zóny MČ Košice Šebastovce 202102749 202106 7200.0 EUR 05. September 2021 15. Júl 2021
Košice Dodanie čistopisu 202101805 202105 2100.0 EUR 27. Jún 2021 20. Máj 2021
Košice Spracovanie ÚPN HSA Košice 202101467 202104 8400.0 EUR 27. Jún 2021 28. Apríl 2021
Košice Spracovanie ÚPN HSA Košice 202101467 202104 8400.0 EUR 27. Jún 2021 28. Apríl 2021
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Košice Objednávame si u Vás spracovanie návrhu využitia PP a LP na nepoľnohospodárske účely. O40000230030 1100.0 EUR 13. November 2023 08. November 2023
Košice Objednávame si u Vás spracovanie návrhu využitia PP a LP na nepoľnohospodárske účely. O40000230030 1100.0 EUR 13. November 2023 08. November 2023
Košice Objednávame si u Vás spracovanie návrhu využitia PP a LP na nepoľnohospodárske účely. O40000230030 1100.0 EUR 13. November 2023 08. November 2023
Košice Objednávame si u Vás spracovanie návrhu využitia PP a LP na nepoľnohospodárske účely. O40000230030 1100.0 EUR 13. November 2023 08. November 2023
Košice Objednávame si u Vás spracovanie návrhu využitia PP a LP na nepoľnohospodárske účely. O40000230030 1100.0 EUR 13. November 2023 08. November 2023
Košice Objednávame si u Vás spracovanie návrhu využitia PP a LP na nepoľnohospodárske účely. O40000230030 1100.0 EUR 13. November 2023 08. November 2023
Košice Objednávame u Vás spracovanie Územného plánu zóny "Košice - Tlačiarne".Vecná a časová špecifikácia objednávky v zmysle Prílohy č. 1.Spracovanie bude fakturované v jednom termíne, po dodaní čistopisu ÚPN-Z vo výške 100 % z celkovej ceny. O40000220011 960.0 EUR 03. Apríl 2022 31. Marec 2022
Košice Objednávame u Vás spracovanie Územného plánu zóny "Košice - Tlačiarne".Vecná a časová špecifikácia objednávky v zmysle Prílohy č. 1.Spracovanie bude fakturované v jednom termíne, po dodaní čistopisu ÚPN-Z vo výške 100 % z celkovej ceny. O40000220011 960.0 EUR 03. Apríl 2022 31. Marec 2022
Košice Objednávame u Vás spracovanie Územného plánu zóny "Košice - Tlačiarne".Vecná a časová špecifikácia objednávky v zmysle Prílohy č. 1.Spracovanie bude fakturované v jednom termíne, po dodaní čistopisu ÚPN-Z vo výške 100 % z celkovej ceny. O40000220011 960.0 EUR 03. Apríl 2022 31. Marec 2022
Košice Objednávame si u Vás spracovanie - Územný plán HSA Košice, Zmeny a doplnky č. 17/2020. Špecifikácia zákazky v prílohe objednávky. O40000200005 202003483~202101467~202101805 21000.0 EUR 02. August 2020 30. Júl 2020