Dodávatelia

ZobrazDodávateľ Adresa IČO
Zväz potápačov Slovenska Wolkrova 3335/4 00585319
Zväz Rusínov - Ukrajincov Slovenskej republiky Janka Borodáča 3870/5, Prešov, 08001 00177725
Zväz Rusov Košice o.z. Michalovská 3, 040 11 Košice 45007225
Zväz Rusov na Slovensku 31791247
Zväz skautov PLAST ukrajinsko-rusínskej národnosti na Slovensku Pajorova 14, 040 01 Košice 17080673
Zväz Slovenských filatelistov Klub filatelistov 52-51 Nitra 00178039
Zväz vodáctva a raftingu Slovenskej republiky Wolkrova 4 12664901
Zväz vojakov Slovenskej republiky Hviezdoslavova 16, Trenčín, 91127 31871453
Zväz vojakov SR Klub Pezinok 55108679
Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku Matúškova 25, Bratislava-Nové Mesto, 83101 30806470