Zmluva

Medzi
Trnava
A
MBM-REAL, a.s.
IČO: 36429716
Zmluva
11. Január 2011
#801
Predmet zmluvy Typ zmluvy Suma
k.ú.TA,Botanická ul.,zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného VB, p.č.1635/243-parkovisko, k.ú.TA,Botanická ul.,zriadenie bezodplatného časovo neobmedzeného VB, p.č.1636/17-parkovisko

Zmluva o zriadení vecného bremena
TOTAL

Dátum podpisu:
03. Január 2011

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad