Zmluva

Medzi
Nitra
A
Spotlight s.r.o.
IČO: 35935332
Zmluva
10. Január 2011
#5
Predmet zmluvy Typ zmluvy Suma

peňažný dar
Darovacia zmluva 99,00 €
TOTAL 99,00 €

Dátum podpisu:
05. Január 2011

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad