Zmluvy

Zobraz


Mesto Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Zvolen predaj a kúpa časti pozemkov v k.ú Zvolen: C KN parc. č. 3410/573, C KN parc. č. 3410/576 o celkovej výme cca 250 m2 048 593 CENTRAL PARK s.r.o. 1079 0.0 EUR 05. September 2016 06. September 2016
Malacky Nájomná zmluva- zámok 048 593 CENTRAL PARK s.r.o. 425 1000.0 EUR 26. September 2022
Zvolen predaj a kúpa čanájom 44 ks parkovacích státí vybudovaných v rámci stavby CENTRAL PARK ZVOLEN ZÁPAD 048 593 CENTRAL PARK s.r.o. 1080 0.0 EUR 05. September 2016 06. September 2016
Malacky Nájomná zmluva- pozemok zámok 048 593 CENTRAL PARK s.r.o. 447 500.0 EUR 27. September 2022
Malacky Zamestnávateľská zmluva s DDS Tatra banky k prispievaniu zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie 048 593 CENTRAL PARK s.r.o. 188 0.0 EUR 01. Apríl 2022
Nitra parc. č. 2752 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 53 m2, b) pozemku registra "C" KN , parc. č. 2751 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 318 m2, stavba súp. č. 102 - k.ú. Nitra 100matolog, s.r.o. 904 157 23333.33 EUR 02. Máj 2014
Levice Finančná podpora na zabezpečenie akcie 1. ročník festivalu zborového umenia s medzinárodnou účasťou v Leviciach 100 s.r.o. 887 0.0 EUR 06. September 2016 07. September 2016
Malacky Servisná zmluva na podlahový umývací stroj 123servis s.r.o. 341 0.0 EUR 11. Júl 2022
Žilina Bez názvu 14 m-team, s.r.o. 630 810.0 EUR 05. August 2014
Košice Dohoda o skončení nájomnej zmluvy č. 2010000484 1907 s.r.o. 2020000670 EUR 02. Apríl 2020 03. Apríl 2020