Zmluvy

Zobraz


Mesto Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti arrow_upward Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Žilina Bez názvu I J (Fyzická osoba) 1151501 50.0 EUR 24. Marec 2020
Žilina Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 700/2017 - Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline ( IROP-Z-302021H962-221-10) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 681239.03 EUR 02. Marec 2020
Nitra vykonanie exekúcie JUDr. Ing. Karol Mihal, súdny exekútor 1361 84 24. Júl 2013
Malacky dohoda zmluvných strán o čase a spôsobe zaplatenia pohľadávky M D (Fyzická osoba) 225 0.0 EUR 19. Máj 2023
Trenčín Nájomná zmluva č. 34/2012 DUO CREATIVE, s.r.o. 1226 26842.47 29. Jún 2012 30. Jún 2012
Nitra Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať pre objednávateľa požadovanú službu rekondično - rehabilitačných pobytov v rozsahu služieb v zmysle ponuky zo dňa 03. 02. 2022. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre zamestnancov objednávateľa 7-dňové rekondično - rehabilitačné pobyty v Kúpeľoch Trenčianske Teplice, a. s. - v ubytovacom zariadení Krym, Pax, Slovakia Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. 579 13 29. Marec 2022
Nitra poskytnutie dotácie vo výške 2350,- EUR na účel "Pokrytie výdavkov na činnosť vrcholového športu" Športový klub Slávia SPU DFA Nitra 298 50 2350.0 EUR 28. Apríl 2014
Pezinok Zmluva o nájme pozemku , vlastnícky podiel: 1/1 Kancelária prezidenta Slovenskej republiky 161 42.0 EUR 07. Jún 2019
Levice Zmluva o nájme bytu č. 3/047/3/2022 T T (Fyzická osoba) 771 88.86 EUR 02. September 2022 03. September 2022
Trenčín DODATOK č. 1 k Dohode č. 0015/2012 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec M L (Fyzická osoba) 1168 0.0 26. Jún 2012 27. Jún 2012