Zmluvy

Zobraz


Mesto Názov Zmluvná strana arrow_upward Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Žilina Dodatok č. 4 zo dňa 15.2.2013 k prílohe č. 1 zmluvy č. 201200067 - číslo odberu 1035-630-0 ul. Vysokoškolákov - plaváreň Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. 0.0 EUR 19. Február 2013
Žilina Kolektívna zmluva na rok 2019 Základná organizácia odborového zväzu SLOVES pri MsÚ Žilina 0.0 EUR 20. December 2018
Žilina Dohoda o skončení zmluvného vzťahu založeného Dohodou o príspevku na starostlivosť o dieťa ev.č. 40/2017 ku dňu 15.11.2017 V Š (Fyzická osoba) 0.0 EUR 14. November 2017
Žilina Bez názvu Žilinský samosprávny kraj 0.0 EUR 10. December 2014
Žilina Dodatok č. 2 k Nájomnej zmuve ev.č. 203/2010 - doplnenie zmluvy o mieru inflácie. PEKÁREŇ ĎUROŠKA, s.r.o 0.0 EUR 22. Október 2014
Žilina Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve ev.č. 246/2010-úprava nájomného o mieru inflácie. Ing. Jaroslav Matejov J A M A T D A M 0.0 EUR 03. November 2014
Žilina Dohoda o ukončení NZ č. 246/právne/2010 Ing. Jaroslav Matejov J A M A T D A M 0.0 EUR 25. Júl 2019
Žilina Príloha č.1 k zmluve ev.č. 321796118 - aktualizácia zoznamu odberných miest odberateľa od 19.10.2018 Stredoslovenská energetika, a.s. 0.0 EUR 07. November 2018
Žilina Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke ev.č. 625/2013 ku dňu 31.10.2014. VLCI ŽILINA, a. s. 0.0 EUR 20. Október 2014
Žilina Dohoda o ukončení Zmluvy č. 2/2009 Diecézna charita Žilina 0.0 EUR 19. December 2019