Zmluvy

Zobraz


Mesto Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Nitra prednáškový cyklus Dieťa ako dar Cirkev Adventistov siedmeho dňa- Slovenské združenie, 8 1 280.0 EUR 14. Január 2011
Nitra peňažný dar - Mestský ples CESTY NITRA, a.s. 22 1 500.0 EUR 14. Január 2011
Bratislava Poradenské služby v stavebníctve Polonyova Anna JUDr. MAGTS1100002 25000.0 EUR 14. Január 2011
Levice Darovanie pozemku - parc.KNE č. 7240 Parcela registra E katastra nehnuteľností číslo: 7240/000/0, katastrálne územie: Levice (831646) , druh: orná pôda, o výmere: 540 m2, vlastnícky podiel: 1/1 I V (Fyzická osoba) 2 0.0 EUR 16. Január 2011
Košice Zmluva o spolupráci pri usporiadaní výstavy - Amfiteáter. Východoslovenská galéria 2011000028 EUR 16. Január 2011 10. Január 2011
Košice Zmluva o spolupráci pri usporiadaní výstavy - Amfiteáter. Východoslovenská galéria 2011000028 EUR 16. Január 2011 10. Január 2011
Nitra Nájom záhrady LV č. 1223 , vlastnícky podiel: 1/1 D Š (Fyzická osoba) 1977 1694 80.0 EUR 17. Január 2011
Nitra výkon uvádzačskej, lektor. a pomocnej organ. tech. činnosti A H (Fyzická osoba) 29 7 3.3 EUR 18. Január 2011
Nitra výkon uvádzačskej, lektor. a pomocnej organ. tech. činnosti P Š (Fyzická osoba) 30 8 3.3 EUR 18. Január 2011
Levice Zmluva o prenájme plochy na umiestnenie reklamy Slovenské elektrárne, a.s. 5 0.0 EUR 18. Január 2011 18. Január 2011