Objednávky

ZobrazMesto Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Košice Objednávame u Vás kvetinový kôš, 3 kytice a 5 ozdobených antúrií s donáškou do Historickej radnice dňa 30.1.2011 o 16,30 hod.Cena dohodou s DPH: 100,- € Mgr. Terézia Mantičová - TERRYM O10307110085 100.0 EUR 30. Január 2011 27. Január 2011
Košice Objednávám u Vás preloženie (demontáž ,montáž) vozidlovej RDST Motorola z vozidla KE 965 CG (Renault Megané) do vozidla KE 903 GL(Škoda Fábia)Predpokladaná cena práce: 8x16,80=134,40 eurPraedpokladaná cena náhradných dielov: 67,20 eur Zdôvodnenie: Zabezpečenie opravy rádiokomunikačnej techniky pre výkon služby MsP . MÚRCASS s.r.o. O30000110009 201100263 201.6 EUR 30. Január 2011 26. Január 2011
Košice Reprografické a kopírovacie služby projektovej dokumentácie a výkresov pre oddelenie správy komunikácií Termín: rok 2011Predpokladaná cena: do 950,-€ s DPH Fakturácia: podľa skutočne realizovaného rozsahu prác, ktorý bude potvrdený zástupcom objednávateľa EXPA PRINT, s.r.o. O10307110068 201100382~201100687~201101210~201101749~201102221~201102635~201102969~201103385~201103760~201104237~201104692 950.0 EUR 30. Január 2011 23. Január 2011
Košice Prenájom veľkej zasadačky v budove MMK na rokovanie MZ na I. polrok 2011 podľa časového plánu (14.2., 19.4., 21.6.) a mimoriadnych rokovaní.Predpokladaná suma: cca 1660,- EUR. Správa majetku mesta Košice, s.r.o. O10307110070 1660.0 EUR 30. Január 2011 23. Január 2011
Košice Tlač vizitiek obojstranných v počte 100 ks pre PhDr. Pavla Mutafova (vedúci kancelárie primátora). BEKI Design, s.r.o. O10307110064 201100656 8.4 EUR 30. Január 2011 23. Január 2011
Košice Nakreditovanie frankovacieho stroja Pitney Bowes B 99 E v podateľni MMK pre účely poštovného v hodnote 10 000,- € s DPH. Slovenská pošta, a.s. O10307110067 201100164 10000.0 EUR 30. Január 2011 23. Január 2011
Košice Čistiace práce v kancelárskych priestoroch D 311, D 312, D 313 :- čistenie extrakčnou metódou - koberce KA-LUX s.r.o. O10307110069 201100380 40.39 EUR 30. Január 2011 23. Január 2011
Košice Za účelom predaja objednávame u Vás vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - športový areál Olympia - ihriská a šatne OS Ťahanovce II, súp. č. 2583 na parc. č. 3392/51 na Čínskej č. 33 v Košiciach, k.ú. Nové Ťahanovce. Pozemok nie je vo vlastníctve mesta Košice, a preto nie je predmetom ocenenia.Kontaktná osoba na sprístupnenie nehnuteľnosti - M. Janitor.Termín dodania: do 14 dní od prevzatia objednávkyPredpokladaná cena: do 250 eur Pavol Daňko(Košice) O10307110073 250.0 EUR 30. Január 2011 24. Január 2011
Košice Objednávame u Vás vypracovanie odborného posudku sanácie muriva proti nadmernej vlhkosti severnej štítovej a medziparcelačnej steny kultúrnej pamiatky Kováčska 20 v Košiciach v rozsahu podľa rozhodnutia KPÚ č. KE-10/137-08/4313/HA,KD zo dňa 14.7.2010.Predpokladaná cena: 250 eur bez DPHTermín predloženia posudlku: do 15 dní od prevzatia objednávky SPAK s.r.o. O10307110074 300.0 EUR 30. Január 2011 24. Január 2011
Košice Toner do kopírovacieho stroja Toshiba v kancelárii D 118. KOFAX, s.r.o. KOŠICE O10307110066 201100113 86.4 EUR 30. Január 2011 23. Január 2011