OpenStats.city

Verejné dáta samospráv na jednom mieste.

bar_chart

Grafy

Prehľadné vizuálne zobrazenie údajov.

table_chart

Tabuľkové prehľady

Dáta v tabuľkovom formáte pre ľahšie prehľadávanie.

local_shipping

Dodávatelia

Kompletný prehľad dodávateľov/zmluvných strán a ich detaily.

notifications_active

Monitoring

Sledovanie vybraných subjektov a notifikácie ku novým udalostiam.


Partneri

UVOstat.sk
Finstat.sk
HitHorizons.com

Kontakt