Logo

Bratislava

Krajina: Slovensko/ Kraj: Bratislavský kraj/ Okres: Bratislava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
simultánne tlmočenie Clean Mobility - stretnutie PP 12.1.2023 LEGALTRANS, s. r. o. 1230002192 294.0 EUR 17. Máj 2023 28. Marec 2023
cateringové služby Soupa, s.r.o. 1230003216 498.3 EUR 17. Máj 2023 04. Máj 2023
cateringové služby Soupa, s.r.o. 1230003215 676.8 EUR 17. Máj 2023 04. Máj 2023
mes.správa systému 05/2023 QEX, a.s. 1230003146 330.0 EUR 17. Máj 2023 03. Máj 2023
CTL CSOB maraton Bittner print, s.r.o. 1230002495 288.0 EUR 16. Máj 2023 12. Apríl 2023
právne služby a poradenstvo LEGATE, s.r.o. 1230002823 1620.0 EUR 16. Máj 2023 18. Apríl 2023
Projekt Klimaticky odolná Bratislava (ACC01P03) - letenky Reykjavik DTS DALET TRAVEL SERVICE, s.r.o. 1230002462 1559.9 EUR 16. Máj 2023 11. Apríl 2023
tabuľky zásadný víkend Bittner print, s.r.o. 1230002497 150.0 EUR 16. Máj 2023 12. Apríl 2023
reklamná kampaň See & Go, s.r.o. 1230002592 867.6 EUR 16. Máj 2023 13. Apríl 2023
CTL Devín-BA a dane Bittner print, s.r.o. 1230002889 288.0 EUR 16. Máj 2023 19. Apríl 2023
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
školenie konanie o priestupkoch v praxi LIFTSTAV s.r.o. OSP2200960 1320.0 EUR 30. November 2022 30. November 2022
Zameranie bilboardu na pozemku C KN parc.č. 3686/1 k.ú. Vrakuňa. AUPARK a. s. OTS2205269 3300.0 EUR 30. November 2022 30. November 2022
Projektová dokumentácia rekonštrukcie vodovodnej prípojky pre areál Technická 6. LEXMAN, s.r.o. OTS2205302 15.58 EUR 30. November 2022 30. November 2022
SFP moduly, Optické káble, Prevodníky, Zdroje RETAN, s.r.o. OSP2200955 170.54 EUR 30. November 2022 30. November 2022
Oprava zvodidlového systému Bittner print, s.r.o. OTS2205299 108.0 EUR 30. November 2022 30. November 2022
Odstránenie havarijného stavu - dočistenie kontajnerového stojiska, BD Tománkova 5-7,BA, Bittner print, s.r.o. OTS2205297 82.8 EUR 30. November 2022 30. November 2022
Odstránenie havarijného stavu nedokurovania (porucha na plyn.kotli) v byte 1A v BD na ul. Hradská 140/ A, BA. - výmena program. termostatu Dräger Slovensko, s.r.o. OTS2205308 648.6 EUR 30. November 2022 30. November 2022
dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia, vypratanie a vyčistenie nebytových priestorov na prízemí a na 1. NP v objekte Braník Beňadická 21 Technopol international, a.s. OTS2205046 144.0 EUR 30. November 2022 30. November 2022
hygienický materiál Bittner print, s.r.o. OTS2205295 54.0 EUR 30. November 2022 30. November 2022
Objednávame v zmysle CP odstránenie havarijného stavu nedokurovania v byte 63 BD na ul. Tománkova 7, BA. PYROSERVIS a.s. OTS2205290 448.8 EUR 30. November 2022 30. November 2022
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV