Logo

Bratislava

Krajina: Slovensko/ Kraj: Bratislavský kraj/ Okres: Bratislava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
stavebné práce "Rekonštrukcia podhľadu na Plavárni,Junácka 4", 11/2023 XENEX, s.r.o. 1230010046 136516.42 EUR 16. Január 2024 04. December 2023
Kosenie na rozlohe 26,44 ha Riadkovanie nakosenej hmoty na rozlohe 26,44 ha Zber biologickej hmoty, lisovanie vysokotlakovým lisom, zber a odvoz balíkov na rozlohe 26,44 ha Podielnicke družstvo DUNAJ 1230008762 7614.72 EUR 16. Január 2024 02. November 2023
Stavbárska 42, elektrina vyúčt. 10/2023 Stredoslovenská energetika, a.s. 1230009374 408.38 EUR 15. Január 2024 16. November 2023
prevádzka a údržba PS,ČS,výťahov, schod.plošín 10/2023 Martiny, s. r. o. 1230009586 50598.36 EUR 15. Január 2024 21. November 2023
Bezpečnostné a strážne služby, 11/2023, objekt Uranova DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. 1230010384 6480.0 EUR 15. Január 2024 13. December 2023
prenájom tlačiarní Z+M servis 1230010038 1166.98 EUR 15. Január 2024 04. December 2023
Dodanie wc a sanitárnej techniky 11/2023 JOHNY SERVIS s. r. o. 1230010382 219.0 EUR 15. Január 2024 13. December 2023
testovacie odevy JNL s.r.o. 1230009161 369.6 EUR 15. Január 2024 13. November 2023
zhotovenie položkového rozpočtu pre stavebný objekt "Revitalizácia terasy na Jasovskej 1,3" Ing. Peter Bóna - BONNUM 1230010253 400.0 EUR 15. Január 2024 08. December 2023
kancelárske potreby Varga Tibor - TSV PAPIER 1230009964 289.34 EUR 12. Január 2024 04. December 2023
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Predrealizačná projektová dokumentácia - Optická pripojka ZOO RETAN, s.r.o. OSP2200954 795.96 EUR 30. November 2022 30. November 2022
Diagnostika AED + reset do výrobných nastavení RETAN, s.r.o. OTS2205307 117.74 EUR 30. November 2022 30. November 2022
Prenájom 15 ks obytných kontajnerov pre potreby Mestského karanténne zariadenia na Hradskej ulici v Bratislave. RETAN, s.r.o. OSP2200962 472.22 EUR 30. November 2022 30. November 2022
vypracovanie znaleckého posudku Veolia Energia Slovensko, a. s. OSP2200965 1368.0 EUR 30. November 2022 30. November 2022
Objednávame v zmysle CP odstránenie havarijného stavu nedokurovania v byte 63 BD na ul. Tománkova 7, BA. PYROSERVIS a.s. OTS2205290 448.8 EUR 30. November 2022 30. November 2022
Odstránenie havarijného stavu výpadku prúdu, nefunkčnej elektroinštalácie v byte 51 BD na ul. Kopčianska 88, BA. RETAN, s.r.o. OTS2205240 3452.32 EUR 30. November 2022 30. November 2022
Zameranie bilboardu na pozemku C KN parc.č. 3686/1 k.ú. Vrakuňa. AUPARK a. s. OTS2205269 3300.0 EUR 30. November 2022 30. November 2022
Stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie pre projekt "Novostavba tréningovej športovej haly na Pionierskej ulici". RETAN, s.r.o. OTS2205305 667.93 EUR 30. November 2022 30. November 2022
školenie konanie o priestupkoch v praxi LIFTSTAV s.r.o. OSP2200960 1320.0 EUR 30. November 2022 30. November 2022
Na základe príkazu na vecné plnenie MAGS OVPP 44097/2022. Up Dejeuner s. r. o. OTS2204826 2400.0 EUR 30. November 2022 30. November 2022
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV