Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
NFA 2024 1673 úprava dodaných súborov pre tlač, banner štandard - 1 ks 2980 x 1130mm, banner štandard 2 ks 980 x 2500mm, plagát A0 2ks 841 x 1189 mm, plagát A5 - 1 000 ks - 48 x 210mm, v zmysle obj.č. 2406023 Grafon s.r.o. 20241673 291.77 EUR 16. Júl 2024
NFA 2024 1686 prevádzka zábavných nafukovacích zariadení na podujatí " Oslava v Spišskej Sobote 2024 " zo dňa 29.06.2024, v zmysle zmluvy č 70/2024/OK,komunikácie a cestovného ruchu, N.č. 741/2024 AQUAZORBING-KK, s.r.o. 20241686 480.0 EUR 16. Júl 2024
spotreba a distribúcia zemného plynu v Priem. parku Poprad- Matejovce za mesiac 06 /202 Priemyselný park Poprad, s.r.o. 20241704 34.16 EUR 16. Júl 2024
NFA 2024 1669 predstavenie "Zajo Lajko" odohrané 6.7.2024 na Námestí sv. Egídia v Poprade, v zmysle zmluvy č57/2024/OK,CR a prezentácie mesta, N.č. 556/2024 Vladimír Zetek divadelná agentúra Žihadlo 20241669 400.0 EUR 16. Júl 2024
pohonné hmoty pre potreby Mesta Poprad za obdobie od 16.06.2024 - 30.06.2024 SLOVNAFT, a s. 20241610 1998.89 EUR 16. Júl 2024
NFA 2024 1577 teplo za obdobie od 01.06.2024-30.06.2024 (Areál CS UK 1, Areál CS OST, Xenon 18,24, Byt. dom 86), v zmysle zmluvy N.č. 1038/2016 Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 20241577 2641.48 EUR 15. Júl 2024
Fa potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 2002400459 17.9 EUR 15. Júl 2024
pretlačenie a vyčistenie kanalizácie s pomocou kamery, vyčistenie šachty a odvoz odpadu cisternou v objekte tenisových kurtov Boženy Nemcovej 4899, 058 01 Poprad Jozef Danko ml. 20241659 720.0 EUR 15. Júl 2024
Fa potraviny Tatranská mliekáreň a. s. 2002400463 233.16 EUR 15. Júl 2024
Fa potraviny MÄSO-TATRY s.r.o. 2002400464 30.91 EUR 15. Júl 2024
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie pre investičnú akciu "Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - sídlisko JUH - I. etapa" Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 2408104 150.0 EUR 16. Júl 2024 08. Júl 2024
vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie pre investičnú akciu "Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - sídlisko JUH - I. etapa" Michlovský spol.s.r.o. 2408106 69.0 EUR 16. Júl 2024 08. Júl 2024
laná s príslušenstvom používané pri stavbe pódia počas kultúrnych a iných akcii pre potreby MsÚ Poprad CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 2401162 1585.8 EUR 16. Júl 2024 16. Júl 2024
vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie pre investičnú akciu "Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - sídlisko JUH - I. etapa" SPP - distribúcia, a.s. 2408103 36.0 EUR 16. Júl 2024 08. Júl 2024
aktualizácia rozpočtu v rámci akcie "Rekonštrukcia mosta a lávok pre peších na ul. 1. mája - Poprad" , časť SO 201 - 00 Lávka na ulici 1. mája - protivodná a časť SO 202 - 00 Lávka na ulici 1. mája - povodná Prodosing,s.r.o. 2408101 360.0 EUR 16. Júl 2024 08. Júl 2024
vyjadrenie k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie pre investičnú akciu "Rekonštrukcia, modernizácia a dobudovanie VO v meste Poprad - sídlisko JUH - I. etapa" ANTIK Telecom s.r.o. 2408105 36.0 EUR 16. Júl 2024 08. Júl 2024
spracovanie odpadu s dodaním kontajnera 7m3 na zmiešaný odpad s dovozom a odvozom z objektu na ulici Brokoffova 595/30, Poprad Brantner Poprad, s.r.o. 2415066 300.0 EUR 16. Júl 2024 16. Júl 2024
Oprava akordeónu Branislav Tatár - Allegro 202400048 300.0 EUR 16. Júl 2024 08. Júl 2024
aktualizácia rozpočtu v rámci akcie "Rekonštrukcia mosta a lávok pre peších na ul. 1. mája - Poprad" , časť SO 01 Mosta na ul. 1. mája PRO-SENSE s.r.o. 2408102 300.0 EUR 16. Júl 2024 08. Júl 2024
Spotr.mat. ZZ papierové utierky a ČP pre Vás, s. r. o. 202400047 95.0 EUR 16. Júl 2024 08. Júl 2024
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 355/83/31 uzatvorenej dňa 24.06.2005 Klub Veličanov 7 363.0 EUR 09. Január 2017
Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 197/71/05 uzatvorenej dňa 31.12.2003 TV Poprad, s.r.o. 6 17499.0 EUR 09. Január 2017
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme predajných stánkov č. 2016/58/22 uzatvorenej dňa 15.07.2016 Občianske združenie Divadlo východná Európa Poprad 2 0.0 EUR 09. Január 2017
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 643/70/23 uzatvorenej dňa 17.06.2013 f o (Fyzická osoba) 4 2550.9 EUR 09. Január 2017
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 441/71/18 uzatvorenej dňa 18.12.2007 Redakcia POPRAD - noviny občanov 5 2402.0 EUR 09. Január 2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 648/70/25 uzatvorenej dňa 18.10.2013 f o (Fyzická osoba) 9 1195.23 EUR 09. Január 2017
Zmluva o poskytnutí grantu Nadácia VÚB 1 3000.0 EUR 09. Január 2017
Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 355/83/31 uzatvorenej dňa 24.06.2005 Klub Veličanov 7 673.43 EUR 09. Január 2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2015/70/29 uzatvorenej dňa 13.10.2015 J Z (Fyzická osoba) 8 0.0 EUR 09. Január 2017
Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 355/83/31 uzatvorenej dňa 24.06.2005 Klub Veličanov 7 673.43 EUR 09. Január 2017
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV