Logo

Prešov

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Prešov

Počet obyvateľov : 82968 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
-údržba a realizácia vlajkovej a slávnostnej výzdoby mesta Prešov O.S.V.O. comp, a.s. 440010001 402.6 EUR 16. Január 2024 nezaplatené
montáž nábytku: 19 ks kancelárska zostava Hansa 2 NEW, 9 ks šatníková skriňa, 1 ks kancelársky stôl Hansa 2 NEW 08, 19 ks kancelárske kreslo Redcar Miroslav Fecko - PERGAMEN 240001 1290.0 EUR 16. Január 2024 nezaplatené
vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za 12/2023: Jarková 26 SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov 318912231 1171.6 EUR 16. Január 2024 nezaplatené
Úhrada faktúry za lekárske nálezy - v zmysle zákona 448/2008 § 80 písm.t wesper, a.s. 3502300390 13.94 EUR 16. Január 2024 nezaplatené
vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za 12/2023: Jarková 24, obradná sieň + Hlavná 73 SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov 318812231 2390.46 EUR 16. Január 2024 nezaplatené
-dodávka tepelnej energie za 12/2023: Jarková 24 + zasadačka, vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za 12/2023: Jarková 24 + zasadačka SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov 318712231 2454.4 EUR 16. Január 2024 nezaplatené
-vyúčtovanie dodávky elektriny za 12/2023: nabíjacia stanica Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8409988323 156.49 EUR 16. Január 2024 nezaplatené
-vyúčtovanie dodávky elektriny od 01.01.2023 do 31.12.2023 - kamerový systém Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8446539800 -171.21 EUR 16. Január 2024 nezaplatené
-elektrická energia z kotolne Šváby K/2 za rok 2023 - KMS SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov 860230075 54.29 EUR 16. Január 2024 nezaplatené
-registrácia gopresov. sk - obdobie 22.01.2024 - 21.01.2025 Inet.sk, s.r.o. 2024000065 14.4 EUR 15. Január 2024 nezaplatené
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
knihy s VIP prezentáciami, množ.: 160 ks, jedn. cena: 18,7000 EUR, spolu: 2 992,00 EUR CBS spol. s r.o. 202400026 2992.0 EUR 22. Január 2024 18. Január 2024
Základný grafický návrh letáku, množ.: 1 ks, jedn. cena: 27,6000 EUR, spolu: 27,60 EUR, Grafické práce na web letáky na obdobie 02/2024 - 01/2025, množ.: 12 ks, jedn. cena: 14,5200 EUR, spolu: 174,24 EUR 3b,s.r.o 202400006 201.84 EUR 22. Január 2024 04. Január 2024
Výmena hlavného vypínača na elektrickom ističi v rozvodnici MŠ Mukačevská, množ.: 1 ks, jedn. cena: 52,8000 EUR, spolu: 52,80 EUR Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. 202400029 52.8 EUR 22. Január 2024 19. Január 2024
prenájom rohože 150x300 MB W4, farba modrá s pravidelnou výmenou raz za 21 dní vo vstupnej hale AB Jarková 24, Prešov v letných mesiacoch (5-9), množ.: 5 ks, jedn. cena: 18,7400 EUR, spolu: 93,70 EUR, prenájom rohože 150x300 MB W4, farba modrá s pravidelnou výmenou raz za 14 dní vo vstupnej hale AB Jarková 24, Prešov v zimných mesiacoch (1-4 a 10-12), množ.: 14 ks, jedn. cena: 26,4400 EUR, spolu: 370,16 EUR Lindstrom, s.r.o. 202400025 463.86 EUR 22. Január 2024 18. Január 2024
FIREPORT SMS 150 pre potreby a účely hasičskej jednotky mesta Prešov- DHZM, množ.: 1 služba, jedn. cena: 187,2000 EUR, spolu: 187,20 EUR FRP Services, s. r. o. 202400027 187.2 EUR 22. Január 2024 19. Január 2024
navýšenia prevádzkového priestoru pre webové sídlo www.presov.sk o 30 GB, množ.: 1 ks, jedn. cena: 126,0000 EUR, spolu: 126,00 EUR WEBY GROUP, s.r.o. 202400013 126.0 EUR 22. Január 2024 10. Január 2024
Diskový priestor, interntové pripojenie, FTP prístup, pre záznamy z kamery FTA ( 11 mesiacov, do konca kalendárneho roka 2024), množ.: 1 ks, jedn. cena: 646,8000 EUR, spolu: 646,80 EUR ITcity s.r.o. 202400016 646.8 EUR 22. Január 2024 12. Január 2024
zabezpečenie pohrebu, množ.: 1 , jedn. cena: 503,0000 EUR, spolu: 503,00 EUR Technické služby mesta Prešov, a.s. 202400028 503.0 EUR 22. Január 2024 19. Január 2024
stojky 12 ks (40x1200), stojky 8 ks (40x1900), bočné priečky 20 ks (400-3), zadné priečky 14 ks (1000-4). spojovací materiál, montáž a doprava na zmontovanie archívnych regálov v budove MsÚ Hlavná 69 Prešov, množ.: 1 ks, jedn. cena: 286,2000 EUR, spolu: 286,20 EUR Ing. Ľubomír Čarný 202400024 286.2 EUR 19. Január 2024 18. Január 2024
výmenu poškodenej palivovej nádrže na služobnom motorovom vozidle EČ : AA816DI - nádrž (škodová udalosť), množ.: 1 ks, jedn. cena: 715,0000 EUR, spolu: 715,00 EUR, práce, množ.: 1 ks, jedn. cena: 180,0000 EUR, spolu: 180,00 EUR BK SERVIS s.r.o. 202400023 895.0 EUR 19. Január 2024 17. Január 2024
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
zrušenie predkup.práva na byt č. 18, Ul. Prostějovská 97, PO Z H (Fyzická osoba) 201100464 264.19 EUR 02. August 2011 03. August 2011
odpredaj pozemku pod garážou Ul. Tehelná, PO M D (Fyzická osoba) 201100467 1760.0 EUR 03. August 2011 04. August 2011
dotácia na podporu všeobecne prosp.a verejnoprosp.účelov pre zdravotne postihnutých S z (Fyzická osoba) 201100469 180.0 EUR 03. August 2011 04. August 2011
dodácia na pokrytie prev.nákladov pri poskyt.soc.pomoci a humanit.starostlivosti v meste PO Slovenský Červený kríž, územný spolok Prešov 201100468 7000.0 EUR 03. August 2011 04. August 2011
zriad.VB na pozemky za účelom uloženia a údržby vodovodného potrubia Ul. Krížna, PO Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 201100466 1510.32 EUR 03. August 2011 04. August 2011
bezodplatný prevod parkoviska pre parkovanie 6 motor.vozidiel k byt.domu Ul.Bjornsonova 1,2 v PO TRIANGULUM, s.r.o. 201100465 03. August 2011 04. August 2011
Dod.č.1 - zmena bank.spojenia k Zod na stavbu:"Rekonštrukcia NKP PO-Carrafova väznica-mestská galéria" ROPO SK, s.r.o. 201100481 04. August 2011 05. August 2011
dotácia na podporu žien s onkologickým ochorením Občianske združenie "VENUŠE" 201100480 600.0 EUR 04. August 2011 05. August 2011
dotácia na čiast.pokrytie prev.nákladov na pomoc ženám na mat.dovolenke a ich deťom v materskom centre a ZŽP deťom,sospelým a seniorom v dennom pobyt.centre Občianske združenie Barlička 201100478 2500.0 EUR 04. August 2011 05. August 2011
dotácia na podporu pre zdravotne postihnutých občanov Slovenský zväz zdravotne postihnutých 201100475 200.0 EUR 04. August 2011 05. August 2011
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV