Logo

Prešov

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Prešov

Počet obyvateľov : 82968 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Propagačné materiály pre účastníkov Detského festivalu mieru / medaily, banner, tabličky, rozlišovacie pásiky/, množ.: 1 ks, jedn. cena: 811,4000 EUR, spolu: 811,40 EUR reksport s.r.o. 202300630 811.4 EUR 20. September 2023 20. September 2023
Marketingové služby - redizajn grafiky Prešovského magazínu (zmena dizajnmanuálu magazínu)., množ.: 1 služba, jedn. cena: 5 000,0000 EUR, spolu: 5 000,00 EUR Live plus s.r.o. 202300624 5000.0 EUR 20. September 2023 18. September 2023
poradenstvo, kontrolu a drobné nastavenia bicyklov pre podporu cyklistickej dopravy počas Európského týždňa mobility, množ.: 1 ks, jedn. cena: 320,0000 EUR, spolu: 320,00 EUR Cyklo Čajka Prešov 202300627 320.0 EUR 20. September 2023 19. September 2023
Objednávka na 6 ks bannerov na Európsky týždeň mobility, rozmery 1,5 m x 0,5 m., množ.: 1 služba, jedn. cena: 163,0000 EUR, spolu: 163,00 EUR AdVantage media group s. r. o. 202300629 163.0 EUR 20. September 2023 20. September 2023
Spracovanie a dodanie odborných podkladov, množ.: 1 ks, jedn. cena: 11 376,0000 EUR, spolu: 11 376,00 EUR i2f, s.r.o. 202300616 11376.0 EUR 19. September 2023 12. September 2023
celodenný prenájom kongresovej sály SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov dňa 25.10.2023, množ.: 1 prenájom, jedn. cena: 330,0000 EUR, spolu: 330,00 EUR Stredná odborná škola technická 202300609 330.0 EUR 19. September 2023 11. September 2023
inováciu analógovej telefónnej ústredne Panasonic TDA600, ktorú ste inštalovali na ústredňu MsÚ v Prešove v roku 2006 - na základe cenovej ponuky zo dňa 28.08.2023, množ.: 1 ks, jedn. cena: 18 505,2000 EUR, spolu: 18 505,20 EUR SPEX, s.r.o. 202300619 18505.2 EUR 19. September 2023 13. September 2023
Ubytovanie pre 6 osôb v jednolôžkových izbách s raňajkami v termíne 17. - 18. 9. 2023, množ.: 1 ks, jedn. cena: 342,0000 EUR, spolu: 342,00 EUR PEGAS J&M s.r.o. 202300615 342.0 EUR 18. September 2023 12. September 2023
obed pre účastníkov zasadnutia MsZ dňa 20.09.2023 o 13.00 hod. v priestoroch reštaurácie Átrium, množ.: 41 obedov, jedn. cena: 7,3000 EUR, spolu: 299,30 EUR MAGISTER - Prešov, spol. s r.o 202300621 299.3 EUR 18. September 2023 18. September 2023
Tlač 4 ks informačných tabúľ - zastávkové niky, Volgogradská ul., rozmery 1,5 m x 1 m., množ.: 1 ks, jedn. cena: 595,0800 EUR, spolu: 595,08 EUR AdVantage media group s. r. o. 202300608 595.08 EUR 18. September 2023 11. September 2023
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
zrušenie predkup.práva na byt č. 18, Ul. Prostějovská 97, PO Z H (Fyzická osoba) 201100464 264.19 EUR 02. August 2011 03. August 2011
dotácia na podporu všeobecne prosp.a verejnoprosp.účelov pre zdravotne postihnutých S z (Fyzická osoba) 201100469 180.0 EUR 03. August 2011 04. August 2011
dodácia na pokrytie prev.nákladov pri poskyt.soc.pomoci a humanit.starostlivosti v meste PO Slovenský Červený kríž, územný spolok Prešov 201100468 7000.0 EUR 03. August 2011 04. August 2011
odpredaj pozemku pod garážou Ul. Tehelná, PO M D (Fyzická osoba) 201100467 1760.0 EUR 03. August 2011 04. August 2011
zriad.VB na pozemky za účelom uloženia a údržby vodovodného potrubia Ul. Krížna, PO Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 201100466 1510.32 EUR 03. August 2011 04. August 2011
bezodplatný prevod parkoviska pre parkovanie 6 motor.vozidiel k byt.domu Ul.Bjornsonova 1,2 v PO TRIANGULUM, s.r.o. 201100465 03. August 2011 04. August 2011
dotácia na realiz.projektu-pomoc a podpora občanom mesta PO odkáz. na 24-hod.starostl. SENIOR-OZAC Prešov 201100470 4250.0 EUR 04. August 2011 05. August 2011
dotácia na podporu žien s onkologickým ochorením Občianske združenie "VENUŠE" 201100480 600.0 EUR 04. August 2011 05. August 2011
Dod.č.1 - zmena bank.spojenia k Zod na stavbu:"Rekonštrukcia NKP PO-Carrafova väznica-mestská galéria" ROPO SK, s.r.o. 201100481 04. August 2011 05. August 2011
dotácia na podporu pre zdravotne postihnutých občanov Slovenský zväz zdravotne postihnutých 201100475 200.0 EUR 04. August 2011 05. August 2011
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV