Logo

Trenčín

Krajina: Slovensko/ Kraj: Trenčiansky kraj/ Okres: Trenčín

Počet obyvateľov : 54056 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
porevízne opravy elekrtoinštalácie, množ.: 1 €, jedn. cena: 715,0200 EUR, spolu: 715,02 EUR GroundTech s r.o. 2024011 715.02 EUR 22. Január 2024 22. Január 2024
GroundTech s r.o. 2024012 715.02 EUR 22. Január 2024 22. Január 2024
predĺženie platnosti certifikátu platba.parkovanietrencin.sk na 2 roky, množ.: 1 , jedn. cena: 34,4500 EUR, spolu: 34,45 EUR Zoner s.r.o. 20240049 34.45 EUR 22. Január 2024 19. Január 2024
predĺženie platnosti certifikátu karty.parkovanietrencin.sk na 2 roky, množ.: 1 , jedn. cena: 34,4500 EUR, spolu: 34,45 EUR Zoner s.r.o. 20240050 34.45 EUR 22. Január 2024 19. Január 2024
Doplnenie PD Zníženie energetickej náročnosti budovy Detských jaslí na ulici 28. Októbra v Trenčíne , množ.: 1 , jedn. cena: 696,0000 EUR, spolu: 696,00 EUR PIA STAMAT, s.r.o. 20240053 696.0 EUR 22. Január 2024 22. Január 2024
Na základe zmluvy o poskytovaní služieb si objednávame priamy prenos a záznam zo zasadnutia MsZ v Trenčíne, ktoré sa uskutoční dňa 24.1.2024., množ.: 1 , jedn. cena: 852,0000 EUR, spolu: 852,00 EUR ELLKO PLUS s.r.o. 20240046 852.0 EUR 22. Január 2024 19. Január 2024
Príprava žiadosti na získanie NFP bilaterálneho fondu Nórskych fondov spravovaného MIRRI. Vypracovanie detailného rozpočtu, zoznamu a časového plánu aktivít s partnermi, koordinovanie partnerov na Slovensku, zahraničí a Nórsku potrebné pre pripravenie žiadosti., množ.: 1 , jedn. cena: 2 550,0000 EUR, spolu: 2 550,00 EUR Petra Mikulášová - CULTLIT - CONNECT 20240052 2550.0 EUR 22. Január 2024 22. Január 2024
predĺženie platnosti certifikátov parkovanietrencin.sk na 2 roky, množ.: 1 , jedn. cena: 34,4500 EUR, spolu: 34,45 EUR Zoner s.r.o. 20240048 34.45 EUR 22. Január 2024 19. Január 2024
DORMA KABA AP 2000 - systémový kľúč pre KKC Hviezda, množ.: 5 ks, jedn. cena: 7,2000 EUR, spolu: 36,00 EUR Martin Hűbler - ŽELEZIARSTVO BIZAM 20240042 36.0 EUR 22. Január 2024 18. Január 2024
Účastnícky poplatok za školenie o odpadoch pre obce a mestá dňa 7.2.2024 - Palová, Čachová, množ.: 2 , jedn. cena: 120,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR Odpadový hospodár s. r. o. 20240051 240.0 EUR 22. Január 2024 16. Január 2024
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML 0538/2011TN E K (Fyzická osoba) 15 43.63 02. Január 2012 03. Január 2012
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. 1 k 2327/2007 A K (Fyzická osoba) 5 66.38 02. Január 2012 03. Január 2012
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. 1 k 441/2007 M C (Fyzická osoba) 3 59.76 02. Január 2012 03. Január 2012
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML 0537/2011TN Ľ J (Fyzická osoba) 14 33.19 02. Január 2012 03. Január 2012
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. 1 k 3603/2007 D H (Fyzická osoba) 4 14.94 02. Január 2012 03. Január 2012
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu v Trenčíne uzatvorenej v Trenčíne dňa 14.01.2003 v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 a jej úplného znenia z 28.03.2011 S s (Fyzická osoba) 1 0.0 02. Január 2012 03. Január 2012
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. 1 k 441/2007 P B (Fyzická osoba) 2 32450.0 02. Január 2012 03. Január 2012
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML 0536/2011TN A M (Fyzická osoba) 13 16.59 02. Január 2012 03. Január 2012
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML 0542/2011TN M S (Fyzická osoba) 19 53.1 03. Január 2012 04. Január 2012
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. 1 k 481/2009 E P (Fyzická osoba) 11 29.88 03. Január 2012 04. Január 2012
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV