Logo

Trenčín

Krajina: Slovensko/ Kraj: Trenčiansky kraj/ Okres: Trenčín

Počet obyvateľov : 54056 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
kábel HDMI 20m, množ.: 1 ks, jedn. cena: 57,6000 EUR, spolu: 57,60 EUR, Rozvádzač RJ 45, množ.: 2 ks, jedn. cena: 6,6720 EUR, spolu: 13,34 EUR DELNET SLOVAKIA, s.r.o. 2023089 70.94 EUR 20. September 2023 14. September 2023
Akumulátor FG22703, 12V 27Ah pre parkovací automat Strada, množ.: 6 , jedn. cena: 127,2000 EUR, spolu: 763,20 EUR Saba Parking SK s.r.o. 20230731 763.2 EUR 20. September 2023 20. September 2023
Objednávame si u Vás výrub 4ks stromov stromolezeckou technikou v lokalite Horný šianec a 1ks v lokalite Partizánska, podľa cenovej ponuky 40230025, množ.: 1 ks, jedn. cena: 3 120,0000 EUR, spolu: 3 120,00 EUR Branislav Tichý - HWT 20230480 3120.0 EUR 20. September 2023 20. September 2023
kancelársky papier, množ.: 50 ks, jedn. cena: 4,4400 EUR, spolu: 222,00 EUR Ing. Peter Gerši GCTECH 2023088 222.0 EUR 20. September 2023 13. September 2023
Ručné čistenie - historické centrum mesta, množ.: 990000 m2, jedn. cena: 0,0120 EUR, spolu: 11 880,00 EUR, Čistenie uličných vpustí, množ.: 50 ks, jedn. cena: 23,1860 EUR, spolu: 1 159,30 EUR, Čistenie žľabov s prekrytím, množ.: 120 bm, jedn. cena: 25,9820 EUR, spolu: 3 117,84 EUR, Čistenie žľabov bez prekrytia, množ.: 400 bm, jedn. cena: 7,5550 EUR, spolu: 3 022,00 EUR, Strojné čistenie ciest, chodníkov a parkovísk, množ.: 120 km, jedn. cena: 65,6530 EUR, spolu: 7 878,36 EUR, Ručné čistenie iných spevnených plôch (napr. schodiská, podchody, námestia), množ.: 100 bm, jedn. cena: 0,5060 EUR, spolu: 50,60 EUR, Ručné čistenie autobusových zastávok v zmysle prílohy č. 2, množ.: 140 ks, jedn. cena: 42,0000 EUR, spolu: 5 880,00 EUR, Odburinenie MK totálnym herbicídom, odporúčaný ROUNDAP alebo ekvivalent odsúhlasený Objednávateľom so zreteľom na % mieru zaburinenia a s následným odstránením zvyškov po odburiňovaní, množ.: 3000 bm, jedn. cena: 0,1600 EUR, spolu: 480,00 EUR, Plošné odburinenie MK horúcou vodou so zreteľom na % mieru zaburinenia, množ.: 300 bm, jedn. cena: 0,5830 EUR, spolu: 174,90 EUR, Odburinenie MK horúcou vodou so zreteľom na % miery zaburinenia, množ.: 50000 bm, jedn. cena: 0,2090 EUR, spolu: 10 450,00 EUR, Ručné a mechanické odburinenie, množ.: 200 bm, jedn. cena: 4,1400 EUR, spolu: 828,00 EUR, Priame zadanie na vyčistenie v čase od 7:00 - 20:00 hod (Požiadavka na výkon čistenia), smeti rozsypané, exkrementy, sklo, čistenie po nehode, množ.: 2 ks, jedn. cena: 180,0000 EUR, spolu: 360,00 EUR, Poplatok za zneškodnenie odpadu, množ.: 20 ton, jedn. cena: 78,6600 EUR, spolu: 1 573,20 EUR, Údržba cestnej zelene so zreteľom % miery výkonu, množ.: 200 bm, jedn. cena: 6,0000 EUR, spolu: 1 200,00 EUR MARIUS PEDERSEN, A.S. 20230476 48054.2 EUR 20. September 2023 19. September 2023
Podpora sociálnych služieb poskytovaných v zariadení na komunitnej báze v meste Trenčín -zaizolovanie siete NN, množ.: 1 , jedn. cena: 235,9700 EUR, spolu: 235,97 EUR Západoslovenská distribučná, a.s. 20230730 235.97 EUR 20. September 2023 21. August 2023
Betón FIX 25kg, množ.: 55 ks, jedn. cena: 5,9400 EUR, spolu: 326,70 EUR, Penetral ALP 10lit, množ.: 1 ks, jedn. cena: 50,0000 EUR, spolu: 50,00 EUR, penetrácia hlbková, množ.: 1 ks, jedn. cena: 12,0000 EUR, spolu: 12,00 EUR Stavivá Trenčín s.r.o. 20230486 388.7 EUR 20. September 2023 13. September 2023
Objednávame si u Vás trvalky a trávy na výsadbu mobilnej zelene na ul.kniežaťa Pribinu . Podľa cenovej ponuky z 14.9.2023, množ.: 1 ks, jedn. cena: 430,2500 EUR, spolu: 430,25 EUR landart s.r.o. 20230479 430.25 EUR 20. September 2023 20. September 2023
Objednávame si u Vás letný servis kosačka Belrobotics a mapovanie plôch ihrisko Záblatie, množ.: 1 ks, jedn. cena: 1 580,0000 EUR, spolu: 1 580,00 EUR HALMEX - MG s.r.o. 20230481 1580.0 EUR 20. September 2023 20. September 2023
Objednávame si u Vás údržbu trávnatých plôch - ul. Kniežaťa Pribinu pod cestným mostom, podľa cenovej ponuky z 20.9.2023, množ.: 1 ks, jedn. cena: 1 993,8000 EUR, spolu: 1 993,80 EUR LOTOS - garden, s.r.o. 20230482 1993.8 EUR 20. September 2023 20. September 2023
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. 1 k 441/2007 M C (Fyzická osoba) 3 59.76 02. Január 2012 03. Január 2012
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. 1 k 2327/2007 A K (Fyzická osoba) 5 66.38 02. Január 2012 03. Január 2012
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML 0537/2011TN Ľ J (Fyzická osoba) 14 33.19 02. Január 2012 03. Január 2012
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. 1 k 441/2007 P B (Fyzická osoba) 2 32450.0 02. Január 2012 03. Január 2012
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. 1 k 3603/2007 D H (Fyzická osoba) 4 14.94 02. Január 2012 03. Január 2012
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML 0538/2011TN E K (Fyzická osoba) 15 43.63 02. Január 2012 03. Január 2012
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML 0536/2011TN A M (Fyzická osoba) 13 16.59 02. Január 2012 03. Január 2012
Dohoda o ukončení Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu v Trenčíne uzatvorenej v Trenčíne dňa 14.01.2003 v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 a jej úplného znenia z 28.03.2011 S s (Fyzická osoba) 1 0.0 02. Január 2012 03. Január 2012
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML 0541/2011TN M K (Fyzická osoba) 18 26.55 03. Január 2012 04. Január 2012
Zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML 0539/2011TN L G (Fyzická osoba) 16 26.56 03. Január 2012 04. Január 2012
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV