Antal Arpád

IČO: 32585420
11
Vyšné nad Hronom
93531

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Levice Vnútorná prehliadka tlakových nádob, tlaková skúška 202400452 2024017 225.0 EUR 12. Február 2024 nezaplatené
Levice Odborná prehliadka kotolne, tlakových nádob, PZ regulačného odberného zariadenia+rozvod a spotrebiče 202400451 2024016 226.0 EUR 12. Február 2024 zaplatené
Levice Odborná prehliadka kotolne, tlakových nádob, PZ regulačného odberného zariadenia+rozvod a spotrebiče 202400451 2024016 226.0 EUR 12. Február 2024 nezaplatené
Levice Vnútorná prehliadka tlakových nádob, tlaková skúška 202400452 2024017 225.0 EUR 12. Február 2024 zaplatené
Levice Revízia plynových zariadení v ŠJ 212300374 2023132 100.0 EUR 04. December 2023 nezaplatené
Levice odborná prehliadka plynových zar. , ravízie 212300361 2023133 185.0 EUR 04. December 2023 zaplatené
Levice Revízia plynových zariadení v ŠJ 212300374 2023132 100.0 EUR 04. December 2023 zaplatené
Levice revízia plynových zariadení ŠJ 212300332 2023120 170.0 EUR 24. November 2023 zaplatené
Levice revízia plynu 212300220 2023117 100.0 EUR 22. November 2023 nezaplatené
Levice revízia plynu 212300220 2023117 100.0 EUR 22. November 2023 zaplatené
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Levice Školenie obsluhy plynových zariadení / 2x kotle/ v NP Mesta Levice /NH 7,8 prízemie, ĽŠtúra kanc./, množ.: 2 kus, jedn. cena: 70,0000 EUR, spolu: 140,00 EUR 202400134 140.0 EUR 26. Február 2024 21. Február 2024
Levice Vnútorná prehliadka tlakových nádob v počte 3 ks, množ.: 1 , jedn. cena: 135,0000 EUR, spolu: 135,00 EUR, Tlaková skúška v počte 2 ks podľa vyhlášky 508/09 Z.z., množ.: 1 , jedn. cena: 90,0000 EUR, spolu: 90,00 EUR 202400091 225.0 EUR 08. Február 2024 08. Február 2024
Levice Vnútorná prehliadka tlakových nádob v počte 3 ks, množ.: 1 , jedn. cena: 135,0000 EUR, spolu: 135,00 EUR, Tlaková skúška v počte 2 ks podľa vyhlášky 508/09 Z.z., množ.: 1 , jedn. cena: 90,0000 EUR, spolu: 90,00 EUR 202400091 225.0 EUR 08. Február 2024 08. Február 2024
Levice Odbornú prehliadku kotolne par.16,vyhl.25/84 Zb.z, množ.: 1 , jedn. cena: 82,0000 EUR, spolu: 82,00 EUR, Odbornú prehliadku tlakových nádob, vyhl. 508/2009 Zb.z, množ.: 3 , jedn. cena: 35,0000 EUR, spolu: 105,00 EUR, odbornú prehliadku PZ regulačného odberného zariadenia + rozvod a spotrebiče, množ.: 1 , jedn. cena: 82,0000 EUR, spolu: 82,00 EUR 202400090 269.0 EUR 08. Február 2024 08. Február 2024
Levice Odbornú prehliadku kotolne par.16,vyhl.25/84 Zb.z, množ.: 1 , jedn. cena: 82,0000 EUR, spolu: 82,00 EUR, Odbornú prehliadku tlakových nádob, vyhl. 508/2009 Zb.z, množ.: 3 , jedn. cena: 35,0000 EUR, spolu: 105,00 EUR, odbornú prehliadku PZ regulačného odberného zariadenia + rozvod a spotrebiče, množ.: 1 , jedn. cena: 82,0000 EUR, spolu: 82,00 EUR 202400090 269.0 EUR 08. Február 2024 08. Február 2024
Levice Odborná prehliadka a skúška plynových spotrebičov v ŠJ, množ.: 1 , jedn. cena: 100,0000 EUR, spolu: 100,00 EUR 202300037 100.0 EUR 28. November 2023 28. November 2023
Levice Odborná prehliadka a skúška plynových spotrebičov v ŠJ, množ.: 1 , jedn. cena: 100,0000 EUR, spolu: 100,00 EUR 202300037 100.0 EUR 28. November 2023 28. November 2023
Levice revíziu plynových zariadení, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR 202300047 EUR 22. November 2023 22. November 2023
Levice revíziu plynových zariadení, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR 202300047 EUR 22. November 2023 22. November 2023
Levice revíziu regulačnej stanice plynu podľa vyhlášky 508/09 zz, množ.: 1 , jedn. cena: 60,0000 EUR, spolu: 60,00 EUR 202300843 60.0 EUR 04. September 2023 04. September 2023