Zmluva

K K (Fyzická osoba)
Medzi
Nitra
A
K K (Fyzická osoba)
Zmluva
11. Január 2011
#1974
Predmet zmluvy Typ zmluvy Suma

Nájom záhrady LV č. 1223 , vlastnícky podiel: 1/1
Nájomná zmluva 80,00 €
TOTAL 80,00 €

Dátum podpisu:
03. Január 2011

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad