Faktúra

Od
Orange Slovensko a.s.
IČO: 35697270
Metodova 8
Bratislava II
82108 Bratislava
Pre
Levice
Správa športových zariadení Levice, Ul. Ľ. Podjavorinskej 3,
Faktúra
10. Február 2024
#0045385341
Predmet fakturácie Suma
mob.hov.-2024/1-2
240,09 €
Stav nezaplatené
TOTAL 240,09 €

Interné číslo faktúry:
212400041
Interné číslo zmluvy:
1

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad