Objednávka

Vydavateľstvo SLOVART, spol.s,r,o,
Od
Levice
Mestské kultúrne stredisko Levice, Ul. A. Sládkoviča 2, , 00060526
Pre
Vydavateľstvo SLOVART, spol.s,r,o,
IČO: 17311462
Bojnická súp. č. 10
Bratislava
83102 Bratislava 3
Objednávka
12. Február 2024
#202400007
Predmet objednávky Suma
knihy Jána Saudka na predaj v rámci podujatia Ján Saudek 89, množ.: 1 celok, jedn. cena: 377,4800 EUR, spolu: 377,48 EUR
377,48 €
TOTAL 377,48 €


Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad