Logo

Košice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Košický kraj/ Okres: Košice

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Odmena za poskytnuté právne služby ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Ján Tokár, spol. s r.o. 202303456 2023052 5400.0 EUR 07. September 2023 13. August 2023
Poplatky - Jakabov palác 7/2023 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 202303132 512301062 1350.0 EUR 07. September 2023 30. Júl 2023
Znalecký posudok E D (Fyzická osoba) 202303229 342023 350.0 EUR 07. September 2023 06. August 2023
Inzercia Petit Press, a.s. 202303478 2343100540 270.0 EUR 07. September 2023 16. August 2023
Odmena za výkon správy nehnuteľnosti - Tajovského 9 8/2023 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 202303133 512301067 32.94 EUR 07. September 2023 01. August 2023
Poplatky - Rotunda 7/2023 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 202303131 512301063 2416.44 EUR 07. September 2023 30. Júl 2023
Znalecký posudok Z V (Fyzická osoba) 202303501 392023 100.0 EUR 07. September 2023 24. August 2023
Znalecký posudok E D (Fyzická osoba) 202303230 332023 350.0 EUR 07. September 2023 06. August 2023
Znalecký posudok E D (Fyzická osoba) 202303160 322023 250.0 EUR 07. September 2023 02. August 2023
Poplatky - nájomný bytový dom pre marginalizované komunity 8/2023 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 202303129 512301065 2392.89 EUR 07. September 2023 01. August 2023
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Na základe cenovej ponuky zo dňa 7.6.2023 si objednávame rozšírenie grafického informačného systému GISPLAN o zavedenie kontrolných mechanizmov pre potreby výrubu dane z nehnuteľností, vrátane analýzy nelegálnych a nezdanených stavieb a to v rozsahu:1. Mapová aplikácia - Dane - doplnenie o vrstvy podľa ponuky2. Kontrola LPIS3. Nástroje na sledovanie zmien na LV4. Rozdielová analýzy IS vs. KN - Variant 2 pre MČ Kavečany, Krásna, Severné Mesto - Variant 3 pre MČ LorinčíkSuma spolu bez DPH 12.950,32€. T-MAPY,s.r.o. O10306230081 15540.38 EUR 18. September 2023 10. September 2023
Technické zabezpečenie podujatia Kúzelná lúka dňa 23.9. 2023 podľa ponuky.Miesto konania : lúka nad kláštorom na KVPV prípade nepriaznivého počasia sa podujatie neuskutoční. Projekt Active Life, s.r.o. O10307230599 3924.0 EUR 18. September 2023 13. September 2023
Objednávame si u Vás zabezpečenie vlajkovej výzdoby v súvislosti s cyklistickými pretekmi Okolo Slovenska a MMM ako propagáciu Mesta Košice. Začiatok vyvesenia vlajok odo dňa 11.9.2023 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť O10307230582 2316.4 EUR 17. September 2023 06. September 2023
Objednávame si u Vás upratovanie po-pia od 01.09.2023 do 30.09.2023 (podľa cenovej ponuky 910€ bez DPH/mes.). Denné upratovanie: spoločné priestory, šatne, sprchy a WC Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. O10307230558 1092.0 EUR 17. September 2023 24. August 2023
1. Uzamykateľná policová skriňa 2-dverová v počte 2 ks ( v strede skrine zvislá deliaca priečka ) Rozmer 1900x1000x400 mm VxŠxH (5 úložných priestorov so svetlosťou cca 340 mm, výška sokla cca 90 mm),2. Pracovný stôl v počte 6 ks Rozmer 1600x800x760 mm (ŠxHxV),3. Kontajner s tromi uzamykateľnými zásuvkami na kolieskach s možnosťou zabrzdenia v počte 7 ksRozmer 420x620x520 mm (ŠxVxH)Prevedenie BUK 381V cene je zahrnutá doprava a montáž. MULTI, s.r.o. O10307230593 2292.0 EUR 17. September 2023 11. September 2023
Objednávame si u Vás upratovanie po-pia od 01.09.2023 do 30.09.2023 (podľa cenovej ponuky 910€ bez DPH/mes.). Denné upratovanie: spoločné priestory, šatne, sprchy a WC Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. O10307230558 1092.0 EUR 17. September 2023 24. August 2023
1. Uzamykateľná policová skriňa 2-dverová v počte 2 ks ( v strede skrine zvislá deliaca priečka ) Rozmer 1900x1000x400 mm VxŠxH (5 úložných priestorov so svetlosťou cca 340 mm, výška sokla cca 90 mm),2. Pracovný stôl v počte 6 ks Rozmer 1600x800x760 mm (ŠxHxV),3. Kontajner s tromi uzamykateľnými zásuvkami na kolieskach s možnosťou zabrzdenia v počte 7 ksRozmer 420x620x520 mm (ŠxVxH)Prevedenie BUK 381V cene je zahrnutá doprava a montáž. MULTI, s.r.o. O10307230593 2292.0 EUR 17. September 2023 11. September 2023
Objednávame si u Vás zabezpečenie vlajkovej výzdoby v súvislosti s cyklistickými pretekmi Okolo Slovenska a MMM ako propagáciu Mesta Košice. Začiatok vyvesenia vlajok odo dňa 11.9.2023 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť O10307230582 2316.4 EUR 17. September 2023 06. September 2023
Objednávame si u Vás prepravu midibusom pre zamestnancov Mesta Košice - účastníkov stretnutia partnerských miest V4 do Katovíc v termíne od 21.9.2023 - 23.9.2023. Presuny v rámci mesta na športoviská a podobne zabezpečí mesto Katovice PROMET TRANS, SPOL. S R.O. O10307230573 1100.0 EUR 17. September 2023 04. September 2023
Objednávame si u Vás prepravu midibusom pre zamestnancov Mesta Košice - účastníkov stretnutia partnerských miest V4 do Katovíc v termíne od 21.9.2023 - 23.9.2023. Presuny v rámci mesta na športoviská a podobne zabezpečí mesto Katovice PROMET TRANS, SPOL. S R.O. O10307230573 1100.0 EUR 17. September 2023 04. September 2023
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Zmluva o kontokorentnom úvere č. 03/001/11. Prima banka Slovensko, a.s. 2011000019 2500000.0 EUR 11. Január 2011 11. Január 2011
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov do šk.jedální MŠ. ERIK, s.r.o. 2011000003 EUR 11. Január 2011 02. Január 2011
Zmeny a doplnky k územ.plánu HSA Košice-lokalita priemyselný park letisko. ARCHIKON, s.r.o. 2011000017 3600.0 EUR 11. Január 2011 10. Január 2011
Práce spojené s obstarávaním:1.1. ÚPD - ZaD ÚPN HSA Košice,lokalita Priemyselný park letisko,1.2. ÚP podkladov-UŠ lokalita Priemyselný park letisko. Ing. Martin Hudec, ARCHIGRAPH studio 2011000018 EUR 11. Január 2011 10. Január 2011
Dodatok č. 6 k NZ č. 2002/00110/NZM/32. KAPA-PRESS, spoločnosť s ručením obmedzeným 2011000015 EUR 11. Január 2011 09. Január 2011
NP č. 1 v BD č.súp. 3607, Chalupkova č. 1, KE. LM Clima, s.r.o. 2011000009 18400.0 EUR 11. Január 2011 06. Január 2011
Zmluva o kontokorentnom úvere č. 03/001/11. Prima banka Slovensko, a.s. 2011000019 2500000.0 EUR 11. Január 2011 11. Január 2011
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov do šk.jedální MŠ. ERIK, s.r.o. 2011000003 EUR 11. Január 2011 02. Január 2011
NP č. 1 v BD č.súp. 3607, Chalupkova č. 1, KE. LM Clima, s.r.o. 2011000009 18400.0 EUR 11. Január 2011 06. Január 2011
Zmeny a doplnky k územ.plánu HSA Košice-lokalita priemyselný park letisko. ARCHIKON, s.r.o. 2011000017 3600.0 EUR 11. Január 2011 10. Január 2011
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV