Logo

Košice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Košický kraj/ Okres: Košice

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Distribúcia a dodávka EE Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 202401935 1112400548 369.7 EUR 09. Jún 2024 29. Apríl 2024
Oprava rádiostaníc MÚRCASS s.r.o. 202401876 202405004 211.85 EUR 09. Jún 2024 08. Máj 2024
Vodné stočné - Povstania českého ľudu,.. 17.01.-25.04.2024 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 202401569 2500956344 9443.14 EUR 09. Jún 2024 24. Apríl 2024
Vodné, stočné a zrážková voda za r. 2023 Miestny úrad 202402112 2024033 422.38 EUR 09. Jún 2024 26. Máj 2024
Distribúcia a dodávka el. energie 4/2024 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 202401888 1112400542 119869.69 EUR 09. Jún 2024 29. Apríl 2024
Nákup PHM SLOVNAFT, a s. 202402130 4592090429 8334.23 EUR 09. Jún 2024 30. Máj 2024
Odvoz odpadu KOSIT a.s. 202401470 112405756 34.56 EUR 09. Jún 2024 30. Marec 2024
Odvoz kuch. odpadu KOSIT a.s. 202401965 112407679 1117.58 EUR 09. Jún 2024 29. Apríl 2024
Dodávka tepla a TÚV za r. 2023 Miestny úrad 202402110 2024037 798.76 EUR 09. Jún 2024 26. Máj 2024
Vyúčtovanie nájomného - časť energií r. 2023 Cottbuská 36 Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 202402051 4018400012 2652.5 EUR 09. Jún 2024 20. Máj 2024
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Materiálne a technické zabezpečenie podujatia SPIRIT Hlavná 2024 dňa 23.6. 2024 od 18.00 hod. pred Urbanovou vežou.Košické kultúrne leto 2024. Združenie Djov a hudobných producentov Dj Camp O10307240267 1400.0 EUR 12. Jún 2024 03. Jún 2024
Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame dodanie setu interaktívnych pomôcok a edukačného programu zameraného na rozvoj finančnej gramotnosti detí pre 39 materských škôl bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice RIS Company s.r.o. O10600240085 9711.0 EUR 12. Jún 2024 06. Jún 2024
Objednávame si u Vás opravu poškodených miest na TFI Užhorodská 39, KošiceČasti umelej trávy sa oddeľujú vplyvom množstva zrážok Pesmenpol spol.s.r.o. O10307240291 1723.2 EUR 12. Jún 2024 10. Jún 2024
Objednávame si u Vás dodanie 64 ks darčekových poukážok v hodnote 20 EUR pre deti a žiakov vrámci akcie "Mesto Košice deťom" Martinus, s.r.o. O10600240081 1280.0 EUR 12. Jún 2024 04. Jún 2024
Rekonštrukcia časti oplotenia pri ihrisku ZŠ Starozagorská 8, Košice a doplnenie Switch Boxu na ovládanie osvetlenia ihriska v zmysle zaslanej cenovej ponuky ŚPORTFINAL, s.r.o. O10307240295 17977.33 EUR 12. Jún 2024 11. Jún 2024
Objednávame si u Vás montáž optickej a metalickej kabeláže na garážovej vrátnici podľa cenovej ponuky. Ing. Ľubomír Samsely - SAMTEL O10306240067 2910.66 EUR 12. Jún 2024 10. Jún 2024
Objednávame si u Vás prístup do systému "JOSEPHINE PROEBIZ" - SW pre elektronizáciu procesu zadávania verejného obstarávania, ktorý bude spĺňať podmienky zákona č. 345/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 41/2019 Z. z., prípadne ďalších predpisov súvisiacich s verejným obstarávaním - na obdobie 12 mesiacov. Cena podľa ponuky 4.860 € bez DPH. NAR marketing s. r. o. O10306240066 5832.0 EUR 12. Jún 2024 09. Jún 2024
Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame vydanie 39 mandátnych certifikátov s platnosťou 1 rok a dodanie 39 ks čipových kariet GEMALTO IDPRIME 940 spolu s čitačkou K30 pre riaditeľov materských škôl bez právnej subjektivity. Disig, a.s. O10600240086 3477.24 EUR 12. Jún 2024 06. Jún 2024
Propagácia mesta na podujatí VIRVAR 2024 - Dni bábkového divadla a hier pre rodiny v dňoch 6.-9.6. 2024.Kalendár významných podujatí. Občianske združenie pri Bábkovom divadle v Košiciach O10307240263 1000.0 EUR 12. Jún 2024 02. Jún 2024
Projektová a programová príprava, realizácia podujatia SPIRIT Hlavná 2024 dňa 23.6. 2024 od 18.00 hod. pred Urbanovou vežou.Košické kultúrne leto 2024. Občianske združenie pre vzdelávanie a kultúru EDUCO Rising O10307240266 1400.0 EUR 12. Jún 2024 03. Jún 2024
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Zmluva o kontokorentnom úvere č. 03/001/11. Prima banka Slovensko a.s. 2011000019 2500000.0 EUR 11. Január 2011 11. Január 2011
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov do šk.jedální MŠ. ERIK, s.r.o. 2011000003 EUR 11. Január 2011 02. Január 2011
Zmeny a doplnky k územ.plánu HSA Košice-lokalita priemyselný park letisko. ARCHIKON, s.r.o. 2011000017 3600.0 EUR 11. Január 2011 10. Január 2011
Práce spojené s obstarávaním:1.1. ÚPD - ZaD ÚPN HSA Košice,lokalita Priemyselný park letisko,1.2. ÚP podkladov-UŠ lokalita Priemyselný park letisko. Ing. Martin Hudec, ARCHIGRAPH studio 2011000018 EUR 11. Január 2011 10. Január 2011
Dodatok č. 6 k NZ č. 2002/00110/NZM/32. KAPA-PRESS, spoločnosť s ručením obmedzeným 2011000015 EUR 11. Január 2011 09. Január 2011
NP č. 1 v BD č.súp. 3607, Chalupkova č. 1, KE. LM Clima, s.r.o. 2011000009 18400.0 EUR 11. Január 2011 06. Január 2011
Zmluva o kontokorentnom úvere č. 03/001/11. Prima banka Slovensko a.s. 2011000019 2500000.0 EUR 11. Január 2011 11. Január 2011
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov do šk.jedální MŠ. ERIK, s.r.o. 2011000003 EUR 11. Január 2011 02. Január 2011
NP č. 1 v BD č.súp. 3607, Chalupkova č. 1, KE. LM Clima, s.r.o. 2011000009 18400.0 EUR 11. Január 2011 06. Január 2011
Zmeny a doplnky k územ.plánu HSA Košice-lokalita priemyselný park letisko. ARCHIKON, s.r.o. 2011000017 3600.0 EUR 11. Január 2011 10. Január 2011
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV