Ing. Štefan Kajla - Geodetická kancelária

IČO: 43621457

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Trenčín vyhotovenie geometrického plánu - DI Kubrá 2023048 347.0 EUR 11. December 2023
Trenčín vyhotovenie geometrického plánu - DI Kubrá 2023048 347.0 EUR 11. December 2023
Trenčín vyhotovenie geometrického plánu 2023034 280.0 EUR 26. September 2023
Trenčín vyhotovenie geometrického plánu 2023034 280.0 EUR 26. September 2023
Trenčín geometrický plán 2023030 280.0 EUR 24. August 2023
Trenčín dokončenie a overenie geometrického plánu 2023024 667.0 EUR 13. Júl 2023
Trenčín geometrický plán 2023022 480.0 EUR 12. Jún 2023
Trenčín geometrický plán 2023021 627.0 EUR 09. Jún 2023
Trenčín zameranie vytýčených inžinierskych sietí 2023015 150.0 EUR 22. Máj 2023
Trenčín vyhotovenie geometrického plánu 2022041 247.0 EUR 08. December 2022
Mesto Názov Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Trenčín Revitalizácia priestoru pri KS v Záblatí -GP na oddelenie pozemkov, množ.: 1 , jedn. cena: 280,0000 EUR, spolu: 280,00 EUR 20230726 280.0 EUR 18. September 2023 18. September 2023
Trenčín Zelené pľúca mesta - revitalizácia verejného priestoru Považská, Trenčín NFP - GP na zameranie DI, množ.: 1 , jedn. cena: 347,0000 EUR, spolu: 347,00 EUR 20230697 347.0 EUR 11. September 2023 11. September 2023
Trenčín Revitalizácia ul. 1.mája - GP na oddelenie pozemku, množ.: 1 , jedn. cena: 280,0000 EUR, spolu: 280,00 EUR 20230598 280.0 EUR 10. August 2023 10. August 2023
Trenčín Oporný múr Cintorínska ul. - 1.etapa-dokončenie GP na oddelenie pozemkov, množ.: 1 , jedn. cena: 667,0000 EUR, spolu: 667,00 EUR 20230423 667.0 EUR 23. Jún 2023 23. Jún 2023
Trenčín Oporný múr Cintorínska ul. - 1.etapa-GP na oddelenie pozemkov, množ.: 1 , jedn. cena: 480,0000 EUR, spolu: 480,00 EUR 20230300 480.0 EUR 22. Máj 2023 22. Máj 2023
Trenčín Revitalizácia ul. 1.mája -zameranie IS, množ.: 1 , jedn. cena: 150,0000 EUR, spolu: 150,00 EUR 20230277 150.0 EUR 11. Máj 2023 11. Máj 2023
Trenčín Hviezdodvor-GP na oddelenie pozemku a vyznačenie vecného bremena, množ.: 1 , jedn. cena: 627,0000 EUR, spolu: 627,00 EUR 20230172 627.0 EUR 27. Marec 2023 27. Marec 2023
Trenčín Vyhotovenie pracovnej verzie geometrického plánu na oddelenie p.č. 273/4 a 1146/2 (vlastník TSK . K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín) v k.ú. Trenčín., množ.: 1 , jedn. cena: 110,0000 EUR, spolu: 110,00 EUR 20221084 110.0 EUR 28. November 2022 07. November 2022
Trenčín Revitalizácia Ul.1.mája - GP na vyznačenie vecného bremena, množ.: 1 , jedn. cena: 247,0000 EUR, spolu: 247,00 EUR 20220884 247.0 EUR 10. Október 2022 10. Október 2022
Trenčín Hviezdoslavova ul. PD -GP na oddelenie parciel, množ.: 1 , jedn. cena: 327,0000 EUR, spolu: 327,00 EUR 20220579 327.0 EUR 29. Jún 2022 29. Jún 2022