Zmluva

Medzi
Nitra
A
Outdoor Media, s.r.o.
IČO: 35882158
Gunduličova 12
811 05 Bratislava Bratislava
Zmluva
10. Január 2011
#6
Predmet zmluvy Typ zmluvy Suma

peňažný dar
Darovacia zmluva 100,00 €
TOTAL 100,00 €

Dátum podpisu:
05. Január 2011

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad