Outdoor Media, s.r.o.

IČO: 35882158
Gunduličova 12
811 05 Bratislava Bratislava

Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Loading...
Loading...
Loading...
Mesto Názov Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Nitra peňažný dar 6 2 100.0 EUR 10. Január 2011
Košice Prenájom - časti pozemkov parc. KN-C č. 2500, 1603/63, 1765/1, 2451/1, k.ú. Skladná, 1928/1,k.ú. Stredné mesto, 3877/32, 2955/5, 2947/1, k.ú. Terasa. 2014001160 EUR 21. Máj 2014 22. Máj 2014
Košice Prenájom - časti pozemkov parc. KN-C č. 2500, 1603/63, 1765/1, 2451/1, k.ú. Skladná, 1928/1,k.ú. Stredné mesto, 3877/32, 2955/5, 2947/1, k.ú. Terasa. 2014001160 EUR 21. Máj 2014 22. Máj 2014
Košice Prenájom - časti pozemkov parc. KN-C č. 2500, 1603/63, 1765/1, 2451/1, k.ú. Skladná, 1928/1,k.ú. Stredné mesto, 3877/32, 2955/5, 2947/1, k.ú. Terasa. 2014001160 EUR 21. Máj 2014 22. Máj 2014
Nitra dohoda o ukončení platnosti Nájomnej zmluvy č. j. 1866/2008/OM zo dňa 19.12.2008 864 124 27. Apríl 2015
Košice Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 2014001160 2018001809 EUR 12. September 2018 13. September 2018
Košice Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 2014001160 2018001809 EUR 12. September 2018 13. September 2018
Košice Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 2014001160 2018001809 EUR 12. September 2018 13. September 2018
Košice Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 2014001160 2018001809 EUR 12. September 2018 13. September 2018
Prešov Zmluva o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia a o technickej podpore číslo: PO-2022014 202201481 31. December 2022 01. Január 2023