Faktúry

ZobrazMesto Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania arrow_upward Stav Zdrojové dáta
Levice Interiérové rolety a protislnečná fólia DOMAPLAST s.r.o. 212300100 20230054 12230.34 EUR 30. Marec 2023 čiastočne
Prešov -KZ - NP-oprávnené náklady za 5/2022 PREŠOV REAL, s.r.o. 2022010 40538.77 EUR 27. September 2022 čiastočne
Prešov -vypracovanie PD pre úz.rozhodnutie"Prepojenie ul.Sibírska-Pod Šalgovíkom a dobudovanie trolejového vedenia" Progres CAD Engineering, s.r.o. 218441 21900.0 EUR 20. December 2018 čiastočne
Levice zber, odvoz a likvid. odpadu za 11/2023 Ing. Jozef Horniak -VIALLE 202304047 230723 164532.37 EUR 04. December 2023 čiastočne
Levice Výmena rozbitých okien... DOMAPLAST s.r.o. 212300101 20230053 1141.0 EUR 30. Marec 2023 čiastočne
Prešov -vypracovanie projektovej dokumentácie pre SP: "Vodovod a kanalizácia ul. Na Brehu" HYDROARCH, s.r.o. 46092022 6120.0 EUR 03. Október 2022 čiastočne
Levice Vodné a stočné za 08.2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 212300303 8351041186 567.73 EUR 30. September 2023 čiastočne
Levice odpad ŠJ - evidencia ESPIK Group, s.r.o 212200242 299220974 31.2 EUR 29. September 2022 čiastočne
Prešov -projektové práce na DRS-Prepojenie ulice B.Gojdiča s Jarkovou, - uvoľnenie pozastávky za projektové práce na DRS-Prepojenie ulice B.Gojdiča s Jarkovou ulicou Ing. arch. Jana Pastoroková - J-ART 21001 7500.0 EUR 10. August 2021 čiastočne
Prešov -vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon inž. činnosti pre stavbu: Rekonštrukcia múrikov na ul. Šmeralova 13-23 Ing. Vladimír Kačmár-firma MC 44 202207 2850.0 EUR 23. September 2022 čiastočne